Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutiner for tilsyn og renhold

Renhold - arkiv rådhuset:

Fjernarkiv (rom 005 og rom 023) rengjøres 2 ganger i året.

Sentralarkiv (rom 238) rengjøres 1 gang månedlig.

Tilsyn - arkiv rådhuset:

Nærarkiv som er i daglig bruk, skal være låst utenom arbeidstid. 

Personalarkiv (rom nr.  201): Personalsjef, medarbeidere ved lønningskontoret og ansatte ved arkivtjenesten (PAS) har nøkkel og tilgang.

Fjernarkiv (rom nr. 005 og 023): Arkivtjenesten (PAS) har nøkkel, som lånes ut til evt. saksbehandlere på forespørsel. Utenforstående har ikke tilgang til arkivene uten tilsyn.

Sentralarkiv (rom nr. 238): Arkivtjenesten (PAS) og saksbehandlere har tilgang i arbeidstiden.  Låses utenom arbeidstid.

Renhold - arkiv Oppdal helsesenter:

Renholdsplanen - 1 gang månedlig

Tilsyn - arkiv Oppdal helsesenter:

Nøkkel oppbevares på sekretærens kontor, lånes ut til renholder ved behov. Renholder har nøkkel til "røntgenarkiv" i kjeller.

Brannvarsler i tak på alle rom, brannslokkingsutstyr: brannslange, pulverapparat og brannhemmende tepper.

Renhold - arkiv BOAS:

Tilsyn - arkiv BOAS:

Renhold - Aune barneskole:

Renhold på arkivrom og dagligarkiv - en gang pr. uke.

Tilsyn - arkiv Aune barneskole:

Nøkler til arkivrom og dagligarkiv oppbevares på skolesekretærs kontor. De ansatte kan låne disse nå skolesekretær eller andre i administrasjonen er på jobb.  Kun skolesekretær og de i administrasjonen har nøkler.

Branndetektorer i arkivrom samt brannslokkingsutstyr finnes like ved.

Skolen har fjernarkiv på rådhuset (rom 023).

Renhold - arkiv Midtbygda skole:

Tilsyn - arkiv Midtbygda skole:

Nøkkel oppbevares av skolens sekretær.

Skolen har fjernarkiv på rådhuset (rom 023).

Renhold - arkiv Lønset skole:

Tilsyn - arkiv Lønset skole:

Nøkkel oppbevares av skolens sekretær.

Skolen har fjernarkiv på rådhuset.

Renhold - arkiv Drivdalen skole:

Tilsyn - arkiv Drivdalen skole:

Nøkkel oppbevares av skolens sekretær.

Skolen har fjernarkiv på rådhuset (rom 023).

Renhold - arkiv Oppdal ungdomsskole:

Vanlig renhold på arealet på skolesekretærs kontor, der dagligarkivskap står.

I lokalt arkivrom på enheten utføres renhold 1-2 ganger årlig.

Tilsyn - arkiv Oppdal ungdomsskole:

Nøkkel oppbevares av skolens fagleder. I tillegg har ledergruppa (rektor + tre inspektører nøkkel + skolens vaktmester)

Brannvarslingsutstyr er montert ved arkivlokalene.  Brannslokkingsapparat i gang utenfor arkivrom.

Skolen har fjernarkiv på rådhuset (rom 023).

Laster...