Arkivplan.no

Oppdal kommune - arkivplan (administrativ håndbok) 2014 -

kommunevåpen-fargelogo

 
 
   

Dette er arkivplanen for Oppdal kommune. Arkivplanen fungerer som en administrativ håndbok for kommunen, og er et dynamisk dokument og et verktøy til bruk for alle som driver med saksbehandling og arkivering.

Rådmannen/Arkivleder